mind map

  1. HoaiThuong

    7 Cách sử dụng sơ đồ tư duy hiệu quả

    Sơ đồ tư duy (mind map) không còn xa lạ với nhiều người, đặc biệt là các sinh viên đại học và những người làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu. Về cơ bản, đây là một hình thức ghi chép sử dụng màu sắc, hình ảnh nhằm tổng hợp hay phân tích một vấn đề, trong đó các đối tượng/chi tiết sẽ được liên hệ...
Back
Bên trên