jpeg

  1. Tutorial

    Thảo luận Phân biệt file RAW và JPG trong nhiếp ảnh

    Những mẹo sau đây về RAW và JPEG được gửi bởi Richard và Rebecca từ Finn Production sẽ giúp bạn tìm hiểu được sự khác nhau giữa file RAW và JPG. File RAW trong nhiếp ảnh số, xuất hiện từ đâu? Nó đến từ 1 cuộc thảo luận JPG hay RAW trên Flickr. Bạn hãy đọc nếu chưa rõ về 2 định dạng này. Bạn đã...
Back
Bên trên