học premiere

  1. ThuanAnh

    Chia sẻ 2.4GB giáo trình học Premiere Pro Guru (Update tháng 4)

    Ngay cả dưới điều kiện ánh sáng tốt nhất, cảnh quay của bạn có thể có vấn đề về tiếp xúc. Các lệnh để "chỉ sửa chữa nó trong bài" có thể thực hiện với các công cụ sau sản xuất và kỹ thuật. Khóa học này chỉ bạn cách làm thế nào để sửa chữa vấn đề và cải thiện video với Premiere Pro. Rich...
Back
Bên trên