cuối cấp

  1. Freebies

    Typography dành cho ảnh kỹ yếu cuối cấp, học sinh tốt nghiệp

    Typography là một yếu tố quan trọng trong thiết kế ảnh kỹ yếu cuối cấp và học sinh tốt nghiệp. Bằng cách sử dụng phông chữ thích hợp, kích thước và căn chỉnh, bạn có thể tạo ra những bức ảnh độc đáo và chuyên nghiệp. Hãy sử dụng phông chữ dễ đọc và phù hợp với chủ đề, cũng như áp dụng các quy...
Back
Bên trên