components

  1. DesignerPlus

    Tìm hiểu về component trong Figma - tính năng giúp bạn tối ưu hóa thời gian và hiệu xuất làm việc

    Component là một tính năng quan trọng trong Figma giúp bạn tối ưu hóa thời gian và hiệu xuất làm việc. Một component là một đối tượng có thể tái sử dụng, và bất kỳ thay đổi nào áp dụng lên component sẽ tự động được cập nhật trên tất cả các bản sao khác. Việc sử dụng component giúp bạn tiết...
Back
Bên trên