3dsmaxvray

  1. T

    Render Vray Learning - Ứng Dụng Các Loại Đèn VRAY Để Tạo Ánh Sáng Cho 1 Căn Phòng - Tre trúc Ngọc Dương

    Render Vray Learning - Ứng Dụng Các Loại Đèn VRAY Để Tạo Ánh Sáng Cho 1 Căn Phòng - Tre Trúc Ngọc Dương Trong Video này, mời các bạn cùng với Tre trúc Ngọc Dương thực hành về các loại đèn ánh sáng Vray để thiết kế 1 căn phòng nhỏ. Chúng ta sẽ vẽ 1 căn phòng đơn giản, sau đó sử dụng các loại ánh...
  2. T

    3dsmax Architecture - Ứng dụng các lệnh nâng cao trong 3ds Max 2023 Vẽ bàn chân sắt mặt đá đẹp

    3dsmax Architecture - Ứng dụng các lệnh nâng cao trong 3ds Max 2023 Vẽ bàn chân sắt mặt đá đẹp | Tre trúc Ngọc Dương Bài học trước các bạn đã được học các lệnh nâng cao của 3ds max 2023 bao gồm lệnh Smart extrude, lệnh Bridge, Lệnh Hinge From Edge, Flip... Hôm nay chúng ta sẽ ứng dụng các lệnh...
Back
Bên trên