Kết quả tìm kiếm

  1. S

    Toàn Quốc Tìm việc làm về lập trình game 2D, 3D

    Nam sinh năm 1988, tốt nghiệp ngành kỹ thuật máy tính. Trước đây làm về lĩnh vực chỉnh, sửa ảnh bằng Photoshop, lập trình website với PHP, cơ sở dữ liệu MySQL. Nay chuyển nghề sang tìm hiểu về đồ họa 3D từ tháng 07/2021, cụ thể là đi sâu vào lĩnh vực 3D về mảng Game. Đã biết về xây dựng nhân...
Back
Bên trên