Kết quả tìm kiếm

  1. FourStars334

    Toàn Quốc Tuyển dụng designer cho bệnh viện chuyên khoa mắt ở Lào Cai

    MTCV Nhân viên Thiết kế Mô tả công việc Chịu trách nhiệm về tất cả các thiết kế phù hợp với thương hiệu của Công ty/Bệnh viện để hỗ trợ truyền thông. Nhận dạng thương hiệu: logo, slogan, POSM, banner quảng cáo trên web, facebook, google ads, backdrop event, brochure, leefled, fyer, gift quà...
DesignerVN là chuyên trang cung cấp thông tin dành cho cộng đồng Designer, nhà thiết kế Việt Nam. Thư viện font chữ, tài nguyên thiết kế đa dạng.
Back
Bên trên