Kết quả tìm kiếm

  1. khanh phong

    hỗ trợ về chỉnh text trong illustrator Ai đang bị dính chữ không có khoảng cách

    mình đang bị tình trạng illustrator bị dính chữ, đánh chữ có dấu đầy đủ, nhưng không có tí cách nào cả , dữ gõ cách rồi những không được, các chữ dính vào nhau, không biết ai hỗ trợ mình với
Back
Bên trên