Permalink for Post #1

Chủ đề: Nguyên lý KISS trong thiết kế là gì? Vì sao bạn nên biết