Vui lòng tắt Adblock cho trang này (thêm DesignerVN vào danh sách Whitelist).
DesignerVN đảm bảo quảng cáo trên trang không làm phiền bạn. Nếu không có thu nhập từ quảng cáo, DesignerVN không thể tiếp tục làm cho trang web này trở nên tuyệt vời.

Members Who Liked Message #1

Chủ đề:
Tutorial Cách để Xuất/Export preset trong Premiere
  1. BinO

    Tích cực
    15/12/16
  2. ThuanAnh

    Tích cực
    15/12/16