Members Who Liked Message #1

Chủ đề:
Sự khác nhau giữa Levels và Curves trong Photoshop
 1. NangBT

  Newbie
  15/11/17
 2. HolyHoang

  Tích cực
  11/11/17
 3. TAH

  Founder
  11/11/17
 4. TuanNguyenPT

  Photographer
  10/11/17