Hỗ trợ truyền thông

DesignerVN Là chuyên trang dành cho cộng đồng Designer và Photographer Việt Nam. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ đăng tin truyền thông miễn phí cho các Hội thảo, Sự kiện và Khoá học liên quan đến cùng lĩnh vực những bài viết sẽ xuất hiện tại trang chủ website.

Mọi chi tiết bạn vui lòng gửi về Email: info@designervn.net

Lưu ý: Các cuộc thi sẽ cần chèn Logo nhận diện của chúng tôi. Bạn có thể tải về bộ nhận diện của chúng tôi và chèn trên các kênh truyền thông, hình ảnh,... trước khi liên hệ chúng tôi.

Liên kết tải về bộ nhận diện DesigerVN

Chia sẻ trang này