TAH's Recent Activity

  1. TAH đã thích bài viết của DesignerPlus trong chủ đề 8 Mẹo thiết kế dành cho các chiến dịch truyền thông trên các mạng xã hội.

    Ngày nay chúng ta ai cũng dễ dàng nhận thấy sức mạnh truyền thông của các trang MXH. Nó có thể giúp chúng ta truyền tải thông tin đến...

    bang-mau-sang.jpg image30.jpg image11.jpg image20.jpg meo-thiet-ke-quang-cao.png 21/8/19, 09:45
  2. TAH đã thích bài viết của KyNang trong chủ đề Tư duy tăng trưởng và tư duy cố định.

    01 Tư duy tăng trưởng và tư duy cố định Tư duy là mật mã cơ bản nhất của con người. Nó giống như quân domino đầu tiên, một khi nó đổ,...

    thu-nghiem.jpg thu-thach.png sang-tao.png 19/8/19, 14:27