MotionArray's Recent Activity

 1. MotionArray đã đăng chủ đề mới.

  Tìm hiểu cách tạo Mockup Scene với Adobe Dimension

  Adobe Dimension là một phần mềm tạo nội dung 3D nhanh chóng với các Models, Materials và ánh sáng chất lượng cao. Nó giúp bạn dễ dàng xây dựng hình ảnh thương hiệu, mockup sản phẩm, thiết kế bao bì, thiết kế không gian và các công việc sáng tạo...

  scene.jpg

  Diễn đàn: Thiết kế đồ hoạ

  27/5/20, 15:28