Minh Gato

Newbie, Nam

Đôi khi tôi đứng lặng yên và nhắm mắt lại. Khi đó tôi chẳng thấy gì cả. 2/6/16

Minh Gato được nhìn thấy lần cuối:
6/6/16