Recent Content by huycanit84

  1. huycanit84
  2. Hiệu ứng chữ khói Photoshop[MEDIA]
    Chủ đề bởi: huycanit84, 18/11/17, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Mẹo - Hướng dẫn
  3. Photoshop Tutorial Fantasy Effects[MEDIA]
    Chủ đề bởi: huycanit84, 18/11/17, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Mẹo - Hướng dẫn