Điểm thưởng dành cho DesignerPlus

 1. 15

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted a positive reaction score of 100.
 2. 10

  Can't Stop!

  Bạn đã đăng 100 tin nhắn.
 3. 5

  Keeps Coming Back

  30 bài viết được gửi.
 4. 10

  I Like It a Lot

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 5. 2

  Có người thích bạn

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 6. 1

  Tin nhắn đầu tiên

  Bài viết đầu tiên.
DesignerVN là chuyên trang cung cấp thông tin dành cho cộng đồng Designer, nhà thiết kế Việt Nam. Thư viện font chữ, tài nguyên thiết kế đa dạng.
Back
Bên trên