DesignerVN

Illustrator

Adobe Illustrator là một phần mềm đồ họa khá phổ biến, nó chủ yếu thao tác trên các đồ họa vector, cho phép bạn tạo và chỉnh sửa các vector chứ không phải ảnh bitmap hay raster như Photoshop.

[Cơ bản] Bài 2: Tìm hiểu về công cụ Shape builder tool trong Illustrator

Trong phần này, bạn có cơ hội để tạo ra một hình ảnh minh họa sử dụng một tính năng của Shape Builder Tool. Bằng cách sử dụng công cụ Shape Builder, bạn có thể tạo các hình dạng độc đáo bằng cách...

[Học Illustrator cơ bản] Bài 1: Cách thay đổi màu nền mặc định trên Illustrator

Thường thi khi chúng ta tạo một tệp mới trên Illustrator nó sẽ có màu nền mặc định là màu trắng, nhưng trong một số dự án bạn buộc phải thay đổi màu nền để phù hợp với nhu cầu của mình, đây là...

10 bài hướng dẫn sử dụng Adobe Illustrator hay mà bạn nên học P2

Tiếp tục đến với 10 bài hướng dẩn sử dụng Lightroom phần 2. Bạn có thể xem lại phần 1 tại...

Cách tạo mẫu áo T-Shirt bằng Vector và áp dụng Pattern trên Adobe Illustrator

Trong bài hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng công cụ Mesh Tool trong Adobe Illustrator để tạo một áo T-shirt bằng vector! ...

Cách thêm nhiều màu đến bảng Swatches trên ILLUSTRATOR

Trong một thời gian dài, bất cứ khi nào tôi xây dựng một bảng màu trong Illustrator, tôi muốn tạo ra Swatches cho mỗi màu sắc bằng cách chọn chúng tại một thời điểm và nhấp vào biểu tượng New...