Các danh hiệu

 1. 1

  Tin nhắn đầu tiên

  Bài viết đầu tiên.

 2. 2

  Có người thích bạn

  Ai đó đã thích bài viết của bạn. Hãy tiếp tục thể hiện nào!

 3. 5

  Keeps Coming Back

  30 bài viết được gửi.

 4. 10

  Can't Stop!

  Bạn đã đăng 100 tin nhắn.

 5. 10

  I Like It a Lot

  Bạn được 25 lượt thích.

 6. 15

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 7. 20

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!

 8. 20

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 9. 30

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.