Showcase

Xem bài viết chỉ phân loại với "Showcase".

[Showcase] Sinh viên Đại học FPT thiết kế giao diện ứng dụng giúp trẻ em sử dụng điện thoại có ích

Với quan điểm “nếu sử dụng điện thoại hợp lý và khoa học, trẻ em có thể học được nhiều điều hay từ internet”, nhóm sinh viên ngành Thiết kế đồ họa Đại học FPT đã có ý tưởng xây dựng một ứng...