Procreate

Procreate là một những phần mềm đồ họa Raster dành cho iPad. Các hướng dẫn, thủ thuật và kinh nghiệm hữu ích khi sử dụng Procreate.