Author: Mộc Hạ

Bạn đang xem các bài viết được viết bởi Mộc Hạ.

Việt hóa Font

20 FONT VIỆT HÓA MTD (P4) - Bộ Font chữ dùng làm Typography, Video

Bộ font này có chứa nhiều font chữ Việt hóa với nhiều thể loại và phong cách khác nhau rất phù hợp để làm typography cho các video âm nhạc Youtube, banner quảng cáo và nhiều loại hình thiết kế...
10 FONT VIỆT HÓA MTD (P3)
Share

10 FONT VIỆT HÓA MTD (P3)

Bộ font này có chứa rất nhiều font chữ Script Việt hóa với nhiều phong cách khác nhau rất phù hợp để làm typography cho các video âm nhạc Youtube, banner quảng cáo và nhiều loại hình thiết kế...

25 FONT VIỆT HÓA MTD (P2)

Bộ font này có chứa rất nhiều font với nhiều phong cách khác nhau. Việt hóa: Mộc Hạ Mục đích sử dụng: Cá nhân, phi thương mại Thông tin tác giả và link mua sử dụng thương mại vui...
12 FONT VIỆT HÓA MTD (P1)
Chia sẻ

12 FONT VIỆT HÓA MTD (P1)

Một số font Việt hóa với nhiều phong cách khác nhau thích hợp sử dụng cho nhiều trường hợp: trích dẫn, bìa sách, poster, banner, thiệp, ... Việt hóa: Mộc Hạ Mục đích sử dụng: Cá...

Bộ 7 Font Elipses Việt hóa

Share bộ 7 font Elipses Việt hóa Tác giả: Lián Types Việt hóa: Mộc Hạ Mục đích sử dụng: Cá nhân Re-up lại nơi khác xin vui lòng liên hệ:...