1. Chúc anh chị ngày tốt lành. Mời anh chị tham gia Fanpage chính thức của Cộng đồng Designer Việt Nam!
    Dismiss Notice
  2. Khi gặp lỗi không thể share bài vui lòng tắt Adblock và thử lại.
    Dismiss Notice
  3. Hãy đăng nhập để tắt bớt một số quảng cáo khó chịu!
    Dismiss Notice

Light room

Xem bài viết chỉ phân loại với "Light room".

maxresdefault (1).jpg
Soft-murmur-1.jpg
Share
blue-.jpg
Share
1-.jpg
Share
vorhernachher3-.jpg
Share
canchinhmausac-.jpeg
Share
Lightgram-MagicWinter-11.jpg
Share
rusted-dove-bundle-2-.jpg
Chia sẻ
blackwhiteromance-o.jpg
Chia sẻ
merrychrome_cover00_pr-o.jpg
Chia sẻ
1-o.jpg
Chia sẻ
bike-o copy.jpg
Chia sẻ
523-preset.jpg
Chia sẻ
2allseasons-o.jpg
Chia sẻ
300-preset-bundle.jpg
Chia sẻ
450-lightroom-presets-bundle-vol.-2-1-o.jpg
Chia sẻ