Khoá học UI/UX Design

Xem bài viết chỉ phân loại với "Khoá học UI/UX Design".

ui-ux-design.jpg
Khoá học Online

Thiết kế trải nghiệm người dùng cơ bản (UX Design Fundamentals)

Tổng quát - Tại sao game Pokemon Go lại thành công tới vậy? Tại sao Instagram có thể mang lại trải nghiệm đăng ảnh tuyệt vời nhất? Tại sao một nhân...
hoc-ui-ux-design.jpg
Khoá học Online

Học thiết kế UX/UI cho ứng dụng và website bằng Adobe Photoshop, Adobe Muse và Adobe xD design

Tổng quát - Khóa học đầu tiên hướng dẫn về thiết kế UX và UI với sự hỗ trợ của các công cụ thiết kế hàng đầu của Adobe : Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe XD, Adobe Muse....