Khoá học thiết kế Website

Xem bài viết chỉ phân loại với "Khoá học thiết kế Website".

khoa-hoc.png
Khoá học Online

Trọn bộ khóa học thiết kế website trong 10 giờ

Ngôn ngữ HTML là ngôn ngữ cơ bản nhất để tất cả các lập trình viên có thể xây dựng một Website. Ngày nay có rất nhiều ngôn ngữ được phát triển để lập trình website như PHP, ASP.Net, Java......
hoc-ui-ux-design.jpg
Khoá học Online

Học thiết kế UX/UI cho ứng dụng và website bằng Adobe Photoshop, Adobe Muse và Adobe xD design

Tổng quát - Khóa học đầu tiên hướng dẫn về thiết kế UX và UI với sự hỗ trợ của các công cụ thiết kế hàng đầu của Adobe : Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe XD, Adobe Muse....