Khoá học Lightroom

Xem bài viết chỉ phân loại với "Khoá học Lightroom".

Khóa học tìm hiểu tất tần tật về Photoshop và Lightroom

- Các kiến thức cơ bản về ảnh, cân bằng trắng, hệ màu HSL, xử lý nhiễu, xử lý nét, xử lý mụn, xử lý ánh sáng, xử lý tông màu, xử lý "xóa rác" xử lý bộ lọc, thay đổi lại cấu trúc ảnh sau khi...
hoc-dung-lightroom.jpg
Khoá học Online

Xử lý ảnh trên Lightroom và Photoshop - Dành cho những người muốn tìm hiểu về nhiếp ảnh

Tổng quát - Các kiến thức cơ bản về ảnh, cân bằng trắng, hệ màu HSL, xử lý nhiễu, xử lý nét, xử lý mụn, xử lý ánh sáng, xử lý tông màu, xử lý "xóa rác" xử lý bộ lọc, thay...