Ideas

Ý tưởng và những giải mã ngành thiết kế và sáng tạo.

Tại sao các bức tranh "khó hiểu" của Picasso lại đắt nhất thế giới?

Tranh của Picasso khiến cho nhiều người không am hiểu hội họa cảm thấy khó hiểu, thế nhưng chúng lại có giá đắt bậc nhất thế giới. Lý do là gì? Cùng với tranh của Van Gogh, tranh của Picasso trở...