1. Mời bạn tham gia Fanpage Designer Việt Nam
    Dismiss Notice

Tác giả

Đây là những người giúp mang lại website này cho bạn.

Là một sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành truyền thông, mình đã bắt đầu tham gia Designer Việt Nam từ tháng 12/2016.

Rất hy vọng bạn sẽ có ý kiến đóng góp để mình hoàn thiện hơn.