Tác giả

Đây là những người giúp mang lại những nội dung hữu ích dành cho bạn!

Hello
Hiện tại mình là sinh viên khoa thiết kế truyền thông đa phương tiện.
Xin chào, Mình là một Photographer. Mình thích chụp ảnh đời thường. Mình thích những thứ bình dị, hình ảnh những thứ đơn giản và ghi lại họat động bình thường của cuộc sống vẫn diễn ra xung quanh.
Là một sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành truyền thông, mình đã bắt đầu tham gia Designer Việt Nam từ tháng 12/2016.

Rất hy vọng bạn sẽ có ý kiến đóng góp để mình hoàn thiện hơn.
Sinh viên Đại học Ngoại thương...