Cộng đồng Designer Việt Nam - Creative Designer

Diễn đàn Designer Việt Nam, học tập và giao lưu với những người đam mê đồ hoạ nhiếp ảnh, điện ảnh, kỹ thuật dựng phim, kỹ xảo điện ảnh, thiết kế, kiến trúc.

hieu-ung-bokeh.jpg
Tutorial
Screen Shot 2017-05-30 at 9.47.50 AM.png
Share
thumb.png
bien-anh-thanh-tranh.jpg
Share
tilt-Shift-la-gi.jpg
phan-mem-do-hoa.jpeg
Share
classic-paintings-into-geek-fandoms-lothlenan-2-59253e3d24de8__880.jpg
final_result.png
Tutorial
thiet-ke-logo.jpeg
Designer
chup-anh-ban-dem.jpeg
Photographer
xu-huong-mau-sac.jpg
Ins
Screen Shot 2017-05-21 at 3.27.40 PM.png
Share
xu-huong-logo.jpg
lam-sang-vung-anh.jpeg
Tutorial
dafont-bi-tan-cong.jpg
meo-lam-viec-pts.jpg
Tutorial